การควบคุมประชากรปลวก

f3e6d93d12dfd9f35e3e619a348ac1b9   ในธรรมชาติปลวกเป็นแมลงที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายาตุอาหารจากซากพืชให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ แต่ก็อาจจะเป็นภัยที่ยากที่จะจัดการเมื่อปลวกเข้ามายังที่อยู่อาศัยและทำลายที่อยู่อาศัยแล้วยากที่จะจัดการหรือควบคุม ปลวกเป็นสายพันธุ์แมลงที่บริโภคเซลลูโลสจากซากไม้หรือผลผลิตพลอยได้จากไม้ ดังนั้นมันจึงทำลายเฟอร์นิเจอร์, กระดาษ, หนังสือและวัตถุจากไม้อื่นๆโครงสร้างและชิ้นส่วนของอาคารต่างๆนั้นสร้างขึ้นจากไม้และวัสดุที่มีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบ ปลวกสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ไม้ในอาคารตั้งแต่พื้นด้านล่างจนถึงจุดที่อยู่สูงที่สุดของหลังคา เมื่อเวลาผ่านไปปลวกสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างมาก ความเสียหายจากปลวกนั้นทำให้ไม้เปราะบางลงซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูงหรือภาวะล้มเหลวของโครงสร้างอาคาร

ปลวกมี 3 ประเภทคือ

1.ปลวกใต้ดิน มีประชากรปลวกตั้งแต่ร้อยถึงพันตัว โดยพื้นฐานแล้วพวกมันจะอาศัยอยู่ใต้ผิวดินและจะลุกล้ำโครงสร้างอาคารต่างๆโดยใช้ทางลับในรากฐานของกำแพงและพื้น

2.ปลวกไม้แห้ง จะพบได้ในไม้แห้งจะอยู่ในไม้ซุงที่ใช้เป็นโครงสร้างอาคาร บ้านเรือน จะชอบอาศัยอยู่ในแหล่งที่ชื้นค่อนข้างน้อยและไม่ชอบออกหาอาหารในดิน

3.ปลวกไม้ชื้น จะสร้างรังในที่ ที่ได้รับความชื้นชอบกินไม้ที่ผุพังเช่นท่อนไม้ที่เน่าเปื่อย

ประชากรปลวกแต่ละตัวจะมีหน้าที่ไม่เหมือนกานจะแบ่งหน้าที่ทางด้านแรงงานของปลวกแต่ละตัว เช่น มีปลวกราชา, ปลวกราชินี, ปลวกที่มีปีก (หรือที่เรียกว่าแมลงเม่า), วรรณะสืบพันธุ์, วรรณะทหาร, วรรณะกรรมกร ซึ่งแต่ละวรรณะนั้นจะทำหน้าที่ต่างๆ

ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่

มลพิษทางอากาศ คือสารพิษที่เจือปนอยู่ในปริมาณที่มากจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ สัตว์ พืช หรือเครื่องจักรต่างๆ อาจเป็นธาตุ หรือสารประกอบ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ อาจอยู่ในรูป ของแข็ง เช่น ฝุ่น, ควัน หรือ ก๊าซต่างๆ เช่น ก๊าซไข่เน่า ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นต้น ในโรงงานอุสาหกรรมใหญ่ๆหลายที่มีพนักงานทำงานเป็นจำนวนมากอากาศภายในโรงงานต้องสะอาดปลอดภัยจากสารพิษที่ไปทำลายสุขภาพของพนักงาน วิธีระบายอากาศในอุตสาหกรรมแบ่งเป็น 4 ระบบใหญ่ๆ คือ 1.ระบบระบายอากาศโดยการดึงอากาศบริสุทธิ์เข้ามาเจือจางโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนอากาศ 2.ระบบระบายอากาศโดยการดึงอากาศเสียเฉพาะที่ 3.ระบบระบายอากาศโดยใช้วิธีการดึงอากาศเสียเฉพาะที่ออกไป และดึงอากาศบริสุทธิ์เข้ามาเจือจาง 4.ระบบระบายอากาศโดยการนำอากาศที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วไหลเข้ากลับมาบริเวณที่ทำงาน  การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพจะมีผลให้คนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสุขภาพดี ปลอดภัย และยังช่วยป้องกันการสะสมของก๊าซ ไอระเหย และฝุ่นละอองที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆได้อีกด้วย ประเภทอุสาหกรรมที่มีมลพิษทางอากาศเยอะ เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมโซดาไฟ กระบวนการผลิตพลาสติก การผลิตกรดกำมะถัน อุตสาหกรรมปุ๋ย โรงงานสารอนินทรีย์ อุตสาหกรรมปุ๋ย อุตสาหกรรมเซรามิค อุตสาหกรรมอลูมิเนียม

cyclone-d_8262   อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ย การชุบโลหะ เวชภัณฑ์อินทรีย์ และอนินทรีย์ การทำพิมพ์เขียว มลพิษที่เกิดขึ้นในโรงงานก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์หรือก๊าซไข่เน่า ไฮโดรเจนคลอไรด์หรือกรดเกลือ กรดซัลฟูริคหรือกรดกำมะถัน ไฮโดรเจนฟลูออไรด์หรือกรดกัดกระจก ก๊าซแอมโมเนีย เป็นต้น

Comments Off

สังคมเด็กอายุต่ำกว่า 18 ในปัจจุบันนี้

logo   กำลังเป็นที่วิตกกังวลมากในตอนนี้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเมื่อได้มีการแชร์รูปผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ด (เฟซบุ๊ก) ส่วนตัวของเด็กๆ ในลักษณะที่ล่อแหลมเปลือยกายท่อนบนกอดคอแนบชิดกันและเขียนสเตตัสบรรยายภาพว่า “รักนะผัวของเมีย พ่อของลูก” และ “รักนะผัวของเมีย เมียรักผัวมากนะ เมื่อวานเราก็ … กัน วันนี้เราก็ … กัน กิกิ้ … กัน 41 ครั้งแล้ว (ไม่รวมวันนี้นะ) พ่อของลูก”ทั้งนี้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็น ถึงพฤติกรรมดังกล่าวว่าเป็นพฤติกรรมกันที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากเด็กวัยนี้ควรจะใช้เวลาไปกันการเรียนหนังสือมากกว่าเอาเวลามาหมกมุ่นทางเพศและบางรายยังแสดงความคิดเห็นเป็นห่วงและเห็นใจแทนผู้ปกครองของเด็กทั้งสองเนื่องจากเด็กทั้งคู่ยังอยู่ในวัยเรียนกำลังเป็นที่จับตามองในโลกสังคมออนไลน์ ปัจจุบันพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารได้ทรงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนซึ่งกำลังเพิ่มขึ้นและรุนแรงมากในปัจจุบันพระองค์ท่านทรงแต่งตั้งให้คณะดำเนินการขับเคลื่อนรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ภายใต้โครงการสายใยรักในครอบครัว ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และจัดตั้งกองทุนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาดังกล่าวจากทุกๆ ฝ่าย อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทุกระดับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดหรือชะลอปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นของสังคมไทย ชื่อโครงการ “Stop Teen Mom”

Comments Off

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีของหลอดไฟ LED

หลอดไฟ LED เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่งที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะปล่อยแสง สว่างออกมาทันที น้ำหนักเบา แสงสว่างที่เกิดขึ้นมาจากการเคลื่อนของอิเล็กตรอนภายในสารกึ่งตัวนำหลอดไฟ LED หรือไดโอดเปล่งแสง โครงสร้างประกอบไปด้วยสารกึ่งตัวนำสองชนิด ประกบเข้าด้วยกัน มีผิวข้างหนึ่งเรียบคล้ายกระจกเมื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงผ่านตัว LED โดยจ่ายไฟบวกให้ขาแอโนต จ่ายไฟลบให้ขาแคโทด ทำให้อิเล็กตรอนที่สารกึ่งตัวนำชนิด N มีพลังงานสูงขึ้น จนสามารถวิ่งข้ามรอยต่อจากสารชนิด N ไปรวมกับโฮลในสารชนิด P การที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อ PN ทำให้เกิดกระแสไหล เป็นผลให้ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนเปลี่ยนไปและคายพลังงานออกมาในรูปคลื่น แสงสีของแสงที่เกิดจากรอยต่อจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างหลอดไฟ LED ทั้งชนิดที่เป็นของเหลวและก๊าซ เช่น ใช้แกลเลียมฟอสไฟด์  ทำให้เกิดแสงสีแดง ใช้แกลเลียมอาซีไนด์ ฟอสไฟด์เกิดแสงสีเหลืองและเขียวการควบคุมปริมาณแสงสว่างจะควบคุมกระแสที่ไหลผ่านหลอด LED หากกระแสที่ไหลสูงมากไปจะทำให้หลอดมีความสว่างมาก แต่หากป้อนกระแสสูงมาไปจะทำให้บริเวณรอยต่อของสารกึ่งตัวนำเกิดความร้อน ปริมาณมากจนทำให้โครงสร้างหลอดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้อีก http://www.thaitron.com/

ปัจจุบันจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ ทำให้เทคโนโลยีของหลอดไฟ LED นั้นก้าวหน้าอย่างรวดเร็วตามไปด้วย ปัจจุบันได้มีการนำ LED มาใช้ประโยชน์แพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น ในเครื่องคิดเลข สัญญาณจราจร ไฟท้ายรถยนต์ ป้ายสัญญาณต่างๆ ไฟฉาย ไฟให้สัญญาณของประภาคาร จอภาพยนตร์ขนาดใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้น หน้าจอ LCD ของโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันทั่วไป เกือบทั้งหมดจะให้แสงสว่างด้วย LED ขณะเดียวกันรัฐบาล ประเทศต่างๆ ได้ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหลอดไฟ LED เพื่อลดการใช้พลังงานภายใน 3 ปี ยิ่งไปกว่านั้น ในอนาคตจะเปลี่ยนไฟที่ให้แสงสว่างแก่ถนนมาเป็น LED เช่นเดียวกัน จากการนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ทำให้ปัจจุบันตลาด LED แบบที่มีแสงสว่างได้เติบโตอย่างรวดเร็วจาก 122 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2538 เป็น 3,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2548 และคาดว่าในอนาคตเติบโตขึ้นในอัตราสูงถึงปีละ 25% โดยสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่ง คือ 52% ได้นำไปใช้ในการให้แสงสว่างแก่จออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบเคลื่อนที่ เช่น จอโทรศัพท์มือถือ จอของกล้องดิจิตอล ฯลฯ รองลงมา คือ ใช้ในป้ายและจอภาพขนาดใหญ่ 14% ใช้ในรถยนต์ 14% ดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่า อนาคตของเราต่อไปนี้ ทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์ที่ส่องสว่างทั้งหมด จะถูกผลิตขึ้นมาโดยมีหลอดไฟ LED เป็นส่วนประกอบ ก็เป็นได้ทำให้ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้าพวกนี้เริ่มวางแผนการตลาดกันแล้ว และหันมาให้ความสนใจในการทำการตลาดอย่างจริงจัง

Comments Off

Jeunesse ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับกว่า 116 ประเทศ

ub  ผลิตภัณฑ์Jeunesseมีสารสกัดจาก “สเต็มเซลล์เต็มวัย” ส่วนผสมมากกว่า 200 หน่วยเป็นสื่อกลางธรรมชาติที่ส่งผลให้ชั้นผิวสร้างโปรตีนที่สำคัญคือคอลลาเจนและอีลาสติ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรกับปฏิบัติการย้อนเวลาแห่งวัยให้กับผิวของคุณให้กับมาอ่อนเยาว์คืนสภาพให้ชั้นผิวสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินอย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้ริ้วรอยตื้นขึ้น ผิวเรียบเนียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรกับปฏิบัติการย้อนเวลาแห่งวัยให้กับผิวของคุณให้กับมาอ่อนเยาว์คืนสภาพให้ชั้นผิวสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินอย่างเป็นธรรมชาติทั้งเครื่องสำอางค์และอาหารเสริมที่ได้รับการยอมรับจากการจำหน่ายไปแล้วกว่า 116 ประเทศทั่วโลกรวมทั้งได้ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศไทยแล้วสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดการวิจัยจากรางวัลโนเบิลถึง 3 รางวัล คนในวงการบันเทิงก็ใช้ Jeunesse สามารถทำเป็นธุรกิจเสริม ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจเครือข่าย ได้อีกทางหนึ่งเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วรายได้หลักแสนหลักล้าน เป็นธุรกิจที่มั่งคงถ้าเราสามารถข้ามขึ้นไปในแต่ละตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งจะมีรายได้ไม่เหมือนกัน Jeunesse สามารถทำได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายถ้าคุณเป็นคนที่ชอบคุยในเรื่องการรักสุขภาพทั้งภายในและภายนอก เรื่องธุรกิจเสริมหรือธุรกิจเครือข่ายก็สามารถทำงานกับ Jeunesse ได้โดยมีผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเครือข่ายกว่า 9 ปีองค์กรหลายหมื่นคนในกว่า 30 ประเทศทั่วโลกยินดีและพร้อมช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จ ถ้าคุณพร้อมที่จะมารวมเป็นหนึ่งในครอบครัวของ Jeunesse  เรายินต้อนรับทุกคน

Comments Off

ผมร่วงมีหลากหลายปัญหา

ถ้าดูตามวงจรของเส้นผมปกติ เส้นผมจะงอกยาวเฉลี่ยวันละ 0.37 mm พบว่าคนเราสามารถมีผมร่วงได้เฉลี่ยวันละ 50-100 เส้น จากเส้นผมคนทั่วไปทั้งศีรษะมีประมาณ 100,000 เส้น วันไหนสระผมอาจพบผมร่วงเพิ่มได้เป็น 2 เท่า ผมร่วงจัดเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่พบบ่อยมากทั้งผู้ชายและผู้หญิง

boojazzy.com

ปัญหาผมร่วงที่พบบ่อยมาก

ผมร่วงเป็นหย่อม โดยทั่วไปมักจะพบก่อนอายุ 40 ปี ในเด็กก็สามารถพบได้แต่ไม่มาก แม้ว่าสาเหตุจริงๆของผมร่วงชนิดนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่เข้าใจว่ามีปัจจัยหลายอย่างมาเกี่ยวข้องทำให้เกิดโรคผมร่วงเป็นหย่อม ได้แก่ พันธุกรรม โรคภูมิแพ้ และ ความเครียดอาจพบมีความผิดปกติของเล็บ เช่น เล็บเป็นหลุมร่วมด้วย โรคในกลุ่มนี้ประมาณครึ่งหนึ่งจะหายได้เองใน 1 ปี ที่เหลือจะหายเองได้แต่อาจกินเวลานานกว่า 1 ปี พบว่าประมาณ 1 ใน 3 ซึ่งเส้นผมจะไม่ขึ้นเลย และโรคนี้มีโอกาสกลับเป็นซ้ำได้อีก

ผมร่วงจากการถอนผม พบในเด็กวัยรุ่นหรือเด็กโต พบในเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชาย ผู้ใหญ่ก็พบได้ กลุ่มนี้ลักษณะของผมร่วงจะมีขอบเขตไม่ชัดเจน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการมีปัญหาทางจิตใจและความเครียด ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาละเอียดอ่อนอาจต้องแกไข้ด้วยความรักความเอาใจใส่จากครอบครัว สำหรับรายที่มีปัญหาทางจิตมากอาจต้องปรึกษาจิตแพทย์

ผมบางแบบพันธุกรรม เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนพบได้ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เป็นเรื่องชองฮอร์โมนแอนโดรเจน ซึ่งบริเวณที่ผมบางจะไวต่อฮอร์โมนตัวนี้มาก โดยพบว่ามีฮอร์โมนชื่อ “ไดไฮโดรเทสโตสเตอโรน”ตรงบริเวณที่ผมบางในปริมาณที่มากกว่าปกติ

 

Comments Off

อุปกรณ์ทำกระเป๋าที่กำลังมาแรงในตอนนี้ ผ้าควิลท์หรือผ้านวม ที่กำลังนิยมทำเป็นกระเป๋าผ้าลวดลายสวยๆ

tp

ควิลท์ Quilts หมายถึง ผ้านวม, ผ้าห่ม ผ้านวมอุปกรณ์ทำกระเป๋าผ้าควิลท์สามารถทำเป็นกระเป๋าหรือผ้าห่มก็ได้ อุปกรณ์ทำกระเป๋าผ้าควิลท์ที่สามารถทำเป็นผ้าห่มได้นั้นมีอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น 1.ผ้าที่ใช้ต้องเป็นผ้าฝ้าย Cotton 100% เพราะผ้าฝ้ายมีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดี เนื้อผ้านุ่มเหมาะสำหรับอากาศร้อนอย่างประเทศเราและยังใช้ได้ดีในห้องแอร์ 2.ใยโพลีเอสเตอร์แบบแผ่น จะมี 2 แบบ คือ แบบแผ่นอัดแน่นกับแบบแผ่นฟูใช้ขนาด 120 – 150 กรัม3.แผ่นรองตัดใช้สำหรับรองเวลาจะตัดผ้า จะมีลักษณะเป็นแผ่นยางสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเขียวๆบนแผ่นรองตัดจะมี่ช่องตารางเป็นมีหลักเป็นนิ้วมีหลายขนาดให้เลือกใช้แต่ที่เหมาะที่สุด คือ 24 x 36 นิ้ว 4.โรตารีคัดเตอร์ใช้สำหรับตัดผ้าเป็นเส้นตรงตัดได้ครั้งละหลายๆชิ้นเพราะใบมีดมีความคมมากเป็นพิเศษขนาดที่เหมาะสำหรับใช้งาน คือขนาด 45 mm. 5.ไม้บรรทัดงานควิลท์เป็นไม้บรรทัดที่ใช้สำหรับตัดผ้าให้ใช้คู่กับโรตารี่คัตเตอร์ และแผ่นรองตัด อุปกรณ์ 3 อย่างนี้ ต้องใช้ด้วยกันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลย 6.ด้ายใช้ด้ายเย็บผ้าเบอร์ 60 เป็นด้ายที่ใช้เย็บทั่วๆไปใช้กับจักรเย็บผ้าก็ได้หรือเย็บด้วยมือก็ได้ 7.เข็มหมุดหัวดอกไม้หัวเข็มหมุดมีลักษณะแบนๆตัวเข็มจะยาวกว่าเข็มหมุดทั่วไปประโยชน์ของหัวเข็มหมุดแบนๆใช้ได้ขณะที่เราเย็บจักรได้โดยมิต้องถอนออก 8.เข็มกลัดใช้แทนการเนา ขนาดของเข็มกลัดยาวประมาณ 1.5 นิ้ว 9.จักรเย็บผ้าแต่ต้องเป็นจักรรุ่นที่สามารถใส่ตีนผีสำหรับเย็บบนใยฯได้ ตีนผีชนิดนี้เรียกว่า “Walking Foot” ยังมีตีนผีอีกอันหนึ่ง คือตีนผีต่อผ้าเป็นตีนผีมีขนาด 1/4 นิ้วเพื่อสะดวกในการเย็บให้รินผ้าได้ 1/4 นิ้วโดยไม่ต้องตีเส้น 10.กรรไกรตัดผ้า,กรรไกรตัดกระดาษ,กรรไกรก้ามปู,ที่เลาะด้าย

Comments Off

ผมร่วงในผู้ชาย

คำถามหรือต้นเหตุของผมร่วงในเพศชายหลายคนเคยอาจจะแคลงใจว่ามันปรากฏจากสาเหตุใดที่อยู่ดีๆก็เกิดผมร่วงขึ้นมาเพราะไม่ทราบสาเหตุโดยวันนี้กระผมจะคุยถึงสาเหตุของอาการผมร่วงในเพศชายกัน โดยเหตุที่จะทำให้เเกิดผมร่วงนี้มีด้วยกันหลักอยู่ 3 ประการด้วยกัน โดยวันนี้เราจะพูดถึงเนื้อหาของยีน ดังต่อไปนี้ http://www.bioscorthailand.com/main/index?lang=th

images

ยีนไม่ประเด็นหลัก

1. เกิดจากยีนที่ได้รับมาจากทางฟากของพ่อและแม่อย่างละครึ่งหนึ่งโดยข้อสงสัยผมร่วงนี้จะเกี่ยวกับโครโมโซม x ซึ่งจะได้รับมาจากฝ่ายแม่ซึ่งมักจะประสบปัญหาในโครโมโซมคู่ที่ 20 แต่ไม่ใช่ว่าผู้ที่มีความแปลกประหลาดในยีนจะต้องผมร่วงทุกคนจากการศึกษาวิจัยพบว่าจะส่งผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ปัจจัยสำคัญที่ส่งผมจริงๆก็คือเรื่องของ ฮอร์โมน อายุ และความเครียดของแต่ละคน ซึ่งเป็นปัจจัยภายในของแต่ละบุคคลนั่นเอง

Comments Off

กระเป๋าหนังสัตว์ทำไมถึงแพง

กระเป๋าที่ดีฉันได้เป็นเหล่าบรรดาคุณผู้หญิงถือกันที่มีหลายหลายแบบไม่ว่าจะเป็นราคาที่ถูกหรือแพงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพรวามไปถึงวัตถุต่างๆที่เป็นวัตถุดิบที่นำมาทำกระเป๋าอีกด้วยหากเป็นหนังสัตว์แท้ๆก็จะมีราคาที่แพงแต่ถ้าเป็นหนังเทียมไม่ก็วัสดุอื่นๆราคาก็จะลงมาตามเกรดของราคาสินค้านั้นเอง โดยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกระเป๋าที่ทำจากหนังสัตว์กันhttp://www.crafting-mania.com/ 2014-02-24-07-13-PM-43

เครื่องมือทำกระเป๋า

คุณผู้อ่านทราบหรือไม่ว่ากว่าจะได้กระเป๋าที่ทำจากหนังสัตว์มาใบหนึ่งจะมีความยากมากน้อยเพียงใดกว่าจะได้มาเป็นกระเป๋าหรืออาจต้องตายเพื่อนร่วมโลกไปอีกกี่ชีวิต  โดยในวันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างของกระเป๋าหนังจระเข้โดยการที่เรานำหนังจระเข้มาทำจะต้องเริ่มต้นจากการที่เราจะต้องนำลูกจระเข้มาจากฟาร์มมาเพื่อแยกเลี้ยงโดยจะมีความแตกต่างจากจระเข้ที่เลี้ยงโชว์ภายในฟาร์มก็คือจระเข้ที่ถูกนำมาเลี้ยงเพื่อทำกระเป๋าจะถูกแยกเลี้ยงเดียวภายในสระขนาดต่างๆซึ่งจะไม่โตมาก แต่ว่าจระเข้ที่ถูกช์อยู่ภายในฟาร์มจะถูกเลี้ยงแบบรวมไม่ได้มีการแยกกันซึ่งจระเข้จะมีรอยของการปะทะอยู่บนผิวหนังจึงจะไม่สามารถทำกระเป๋าได้หลังจากที่เลี้ยงจระเข้ที่จะนำไปทำกระเป๋าที่ได้ขนาดพอสมควรแล้วก็จะถูกส่งเข้าสู่โรงงานทำกระเป๋าเพื่อแยกชิ้นส่วนต่างๆ โดยแทบทุกส่วนของจระเข้ชนิดที่นำไปทำกระเป๋านั้นจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น เช่น หนังเอาไปทำกระเป๋า , เลือดนำไปอัดเม็ดเพื่อนำไปให้ผู้มีปัญหาทางเลือดหรือคนที่บริจาคเลือดรับประทาน เป็นต้น

Comments Off

เริ่มต้นในการขายของออนไลน์สำมือใหม่ที่ง่ายยิ่งขึ้นด้วยการใช้งานร้านค้าออนไลน์ Shopup เข้ามาช่วย

เริ่มต้นธุรกิจขายของออนไลน์ด้วยการใช้งานร้านค้าออนไลน์

สำหรับมือใหมที่อยากจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับขายของออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตในเวลานี้นั้นสามารถที่จะเลือกใช้งานร้านค้าออนไลน์ Shopup เข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สามารถช่วยทำให้การสร้างเว็บของเรานั้นทำได้อย่างรวดเร็วที่มีความสวยงามตรงต่อความต้องการได้มากที่สุด โดยผู้ใช้งานนั้นสามารถที่จะเลือกและทำการออกแบบเว็บได้ผ่านทางระบบ Template ที่ใช้งานได้ง่าย แค่เพียงเข้าไปเลือกใช้งาน Template สำเร็จรูปที่ทาง Shopup ได้เตรียมเอาไว้ให้กับผู้ใช้งานทุกคนมาใช้งานกับการสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ของเราได้ทันที หรือจะเลือกทำการตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อช่วยทำให้การออกแบบเว็บนั้นมีความเหมาะสมกับการขายสินค้าและบริการต่างๆได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงยังสามารถที่จะเลือใกช้งานระบบต่างๆของเว็บสำเร็จรูปเข้ามาช่วยในการตกแต่งให้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านทางการขายของออนไลน์ของเราได้อีกด้วย โดยสามารถที่จะเลือกใช้งานได้ทั้ง ระบบ Webmaster Talk ที่เป็นเหมือนกับข้อความต้อนรับที่ผู้เข้าชมสามารถเห็นได้ก่อน หรือจะเลือใกช้งานะรบบ Gallery เข้ามาช่วยทำให้รูปภาพต่างๆของสินค้าและบริการภายในร้านค้าออนไลน์ของเรานั้นมีความน่าสนใจได้มากยิง่ึข้นอีกทางหนึ่งก็ได้เช่นกัน และนอกจากนั้นยังสามารถที่จะเลือกใช้งานระบบ Webboard เข้ามาช่วยเพิ่มช่องทางสำหรับการพูดคุยและติดต่อสื่อสารกับทางผู้ขายได้มากยิ่งขึ้น ก็จะช่วยทำให้การสร้างเว็บของเรานั้นได้รับความน่าเชื่อถือได้มทากยิ่งขึ้น ประกอบกับการออกแบบเว็บที่สวยงามก็สามารถที่จะช่วยทำให้ผู้ซื้อนั้นมีโอกาสที่จะตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านทางร้านค้าออนไลน์ของเราที่เลือกใช้บริการกับทาง Shopup ได้มากยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่ง

บริการเสริมของทาง Shopup ที่ช่วยทำให้การสร้างเว็บและการออกแบบเว็บร้านค้าออนไลน์นั้นสวยงามยิ่งขึ้น

การเลือกใช้งานบริการเสริมต่างๆของทาง Shopup เข้ามาช่วยทำให้การสร้างเว็บของเรานั้นมีความแตกต่างได้อย่างไม่เหมือนใคร โดยผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือกความต้องการในการออกแบบเว็บได้เองทั้งหมดตามที่ต้องการด้วยการใช้งานแพคเกจ New Design ที่ทางเจ้าหน้าที่ของทาง Shopup จะเข้ามาช่วยในการดีไซน์และสร้างเว็บให้ออกมาตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการดีไซน์หรือจะเป็นส่วนของระบบการใช้งานต่างๆที่สามารถช่วยให้ความสะดวกสบายให้กับผู้ที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆผ่านทางเว็บสำเร็จรูปขายของออนไลน์ของเรา แต่หากว่าใครที่ต้องการสร้างเว็บที่รวดเร็วก็สามารถที่จะเลือกใช้งานแพคเกจ Premium Template กันได้เลย โดยสามารถที่จะเลือกซื้อ Template ต่างๆของทาง Shopup ในระดับ Premium ได้เลย ซึ่งก้สามารถที่จะเลือกใช้งาน Premium Template ที่เราซื้อมากับทางร้านค้าออนไลน์ได้ทันที จึงทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการออกแบบเว็บนั่นเองซึ่งก็จะช่วยทำให้สามารถที่จะเลือกเพิ่มสินค้าและบริการต่างๆเข้าไปก็สามารถที่จะเริ่มต้นขายสินค้าและบริการได้ทันทั ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแพคเกจและอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถช่วยทำให้ผู้ใช้งานนั้นได้ความสะดวกสบายและสามารถที่่จะทำเว็บร้านค้าออนไลน์ Shopup ได้ออกมาสวยงามและตรงต่อความต้องการได้มากยิ่งขึ้นกับทางใช้บริการเว็บสำเร็จรูป Shopup เข้ามาช่วยในการขายของออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั่นเอง

Comments Off